e-komunikacija

e-komunikacija

Dobrodošli na stranice elektroničke komunikacije sudionika sudskih postupaka (odvjetnika, stečajnih upravitelja, javnih bilježnika, sudskih vještaka i sudskih procjenitelja) s trgovačkim sudovima.
Na ovim stranicama, ovisno o dodijeljenim pravima:
 • odvjetnici, stečajni upravitelji, javni bilježnici, sudski vještaci i sudski procjenitelji:
  • šalju podneske i priloge sudu (Moji podnesci)
  • zaprimaju sudska pismena (Moj pretinac)
  • izvršavaju udaljeni uvid u sudske predmete u kojima su punomoćnici stranke u postupku (Uvid u predmet)
  • zaprimaju upozorenje kako je nad nekom od stranaka, u predmetima u kojima su punomoćnici, otvoren stečajni postupak (Stečajevi)
Za prijavu na ovu uslugu potrebno je:
 • imati e-Građani korisnički račun (saznajte više)
 • biti evidentiran posredstvom Komore u internom registru odvjetnika Ministarstva pravosuđa, internom registru javnih bilježnika Ministarstva pravosuđa, internom registru sudskih vještaka i sudskih procjenitelja, odnosno upisan na listu A ili listu B stečajnih upravitelja trgovačkog suda
Elektronička komunikacija je u primjeni na svim trgovačkim sudovima.
Tehničke preduvjete za uslugu e-komunikacija osigurava Ministarstvo pravosuđa.
Plaćanje sudske pristojbe prije slanja podneska sudu obavlja se preko Sustava za naplatu javnih davanja Republike Hrvatske. Uvjeti naplate javnih davanja u sklopu Sustava za naplatu javnih davanja Republike Hrvatske dostupni su na web stranici https://njd.fina.hr.
Dodatna tehnička pojašnjenja o korištenju ove usluge možete zatražiti na e-mail adresi helpdesk@pravosudje.hr.