e-komunikacija

e-komunikacija

Dobrodošli na stranice elektroničke komunikacije sudionika sudskih postupaka sa sudovima.
Elektronička komunikacija je u primjeni na svim trgovačkim, općinskim i županijskim sudovima te na Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske.
Na ovim stranicama, ovisno o dodijeljenim pravima:
 • odvjetnici, stečajni upravitelji, javni bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji i pravne osobe:
  • šalju podneske i priloge sudu (Moji podnesci)
  • zaprimaju sudska pismena (Moj pretinac)
  • izvršavaju udaljeni uvid u sudske predmete u kojima su punomoćnici stranke u postupku (Uvid u predmet)
  • zaprimaju upozorenje kako je nad nekom od stranaka, u predmetima u kojima su punomoćnici, otvoren stečajni postupak (Stečajevi)
Za prijavu na ovu uslugu i njezino korištenje je potrebno:
 1. imati e-Građani korisnički račun (saznajte više)
 2. prijaviti se na NIAS elektroničkom vjerodajnicom razine 3 ili više
  Lista prihvaćenih vjerodajnica dostupna je na ovoj poveznici.
 3. imati odgovarajući potpisni certifikat
  Ovlašteni izdavatelji potpisnih certifikata u Hrvatskoj su:
  • Financijska agencija (FINA)
  • Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. (AKD)
  • MUP, posredno, u vidu izdavanja elektroničke osobne iskaznice (eOI)
 4. biti upisan u interni registar u Ministarstvu pravosuđa (provedeno kroz informacijski sustav, od strane Ministarstva pravosuđa).
Tehničke preduvjete za uslugu e-komunikacija osigurava Ministarstvo pravosuđa. Periode nedostupnosti usluge pogledajte ovdje.
Plaćanje sudske pristojbe prije slanja podneska sudu obavlja se preko Sustava za naplatu javnih davanja Republike Hrvatske. Uvjeti naplate javnih davanja u sklopu Sustava za naplatu javnih davanja Republike Hrvatske dostupni su na web stranici https://njd.fina.hr.
Dodatna tehnička pojašnjenja o korištenju ove usluge možete zatražiti na e-mail adresi helpdesk@pravosudje.hr.