e-Komunikacija

e-Komunikacija

Poštovani korisnici e-Komunikacije sa sudovima,
nova e-Komunikacija je dostupna na adresi https://e-komunikacija.pravosudje.hr.

Ova stranica bit će aktivna još neko kraće vrijeme. Molimo Vas da što prije počnete raditi u novoj e-Komunikaciji.

Svi podaci o poslanim i primljenim pošiljkama, kao i svemu odrađenom u staroj e-Komunikaciji, bit će vidljivi i u novoj.

Upute za rad u novoj e-Komunikaciji možete preuzeti na adresi https://e-komunikacija.pravosudje.hr/api/prirucnici/download/e-Komunikacija - Korisnički priručnik.pdf.