e-komunikacija

Nedostupnost e-komunikacije

Početak perioda nedostupnostiKraj perioda nedostupnosti Razlog nedostupnosti
04.05.2020. 11:0004.05.2020. 12:30Tehnički problemi
19.12.2019. 17:0020.12.2019. 09:48Tehnički problemi
18.10.2019. 09:5318.10.2019. 13:55Tehnički problemi
19.07.2019. 12:0021.07.2019. 23:59Prelazak na novu tehnološku platformu