Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak dokazuje da se protiv fizičke ili pravne osobe u Republici Hrvatskoj ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, tj. da:
 • nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage,
 • ne postoji potvrđena optužnica,
 • nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga,
 • nije donesena nepravomoćna presuda.
Na ovim stranicama je moguće:
 • predati zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak,
 • pratiti status predanog zahtjeva,
 • dobiti uvjerenje da se protiv Vas ne vodi ili vodi kazneni postupak u osobni korisnički pretinac, a po želji i na navedeni e-mail adresu.
Predaja zahtjeva i dobivanje uvjerenja putem sustava e-Građani trenutno je omogućena u svrhe, za koje se sukladno Zakonu o sudskim pristojbama, ne naplaćuje sudska pristojba:
 • zasnivanje radnog odnosa,
 • ostvarivanje prava na dodatak za djecu,
 • ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja,
 • ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu.

Ako je uvjerenje potrebno u bilo koju drugu svrhu ili ste po nekoj drugoj osnovi oslobođeni plaćanja sudskih pristojbi, predaja zahtjeva i izdavanje uvjerenja obavlja se na općinskim sudovima, neovisno o mjestu prebivališta osobe za koju se uvjerenje traži. Detalji o predaji zahtjeva sudu dostupni su putem ove poveznice.

Pristup stranicama za podnošenje i pregled statusa zahtjeva je moguć samo nakon prijave preko NIAS-a (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav). Provjera vjerodostojnosti izdanog uvjerenja moguća je bez prijave preko NIAS-a.

Tehničke preduvjete za uslugu izdavanja ovog uvjerenja elektroničkim putem osigurava Ministarstvo pravosuđa. Dodatna tehnička pojašnjenja o korištenju ove usluge možete zatražiti na e-mail adresi e-uvjerenje@pravosudje.hr.
U slučaju primjedbi i pitanja u vezi podataka navedenih na uvjerenju, potrebno se obratiti nadležnom sudu.